سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم کریمی نیا – کارشناس عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پیمان نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک – دانشگاه بین المللی امام خمینی قزو

چکیده:

امروزه استفاده از ماسه شکسته به عنوان یکی مصالح اولیه تولید بتن های آماده در کشور در حال گسترش می باشد که کاهش قیمت تمام شده بتن تولیدی و نیاز به استفاده کمتر از منابع طبیعی که از دغدغه های بحث بتن و توسعه پایدار می باشد را می توان از جمله دلایل آن برشمرد. با توجه به این مهم، در این مقاله به بررسی نتایج نمونه های آزمایشی تولید شده با استفاده ازدرصد های مختلف ماسه شکسته به عنوان جایگزین تمام و یا بخشی از ماسه گرد گوشه در تولید بتن های آماده و اثرات آن روی جذب آب بتن به عنوان یکی از فاکتو رهای مهم در طول عمر بتن به خصوص در محیط های خورنده و حاوی یون کلر پرداخته می شود. سوالات تحقیق: در این تحقیق، میزان و تغییرات احتمالی جذب آب بتن های آماده تولید شده با درصد های مختلف ماسه شکسته به عنوان جایگزین بخش یا تمامی مقدار ماسه گرد گوشه مصرفی در بتن، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق: در این مقاله طرح اختلاطهایی با درصد های مختلف ماسه شکسته، به عنوان جایگزین ماسه گرد گوشه وبا ثابت نگه داشتن دیگر فاکتور های تاثیر گذار از جمله مقدار سیمان ،شن و نسبت آب به سیمان تهیه و نمونه های تولیدی تحت شرایط یکسان عمل آوری وپس از ۲۸ روز مورد آزمایش های جذب آب وزنی، مقاومت الکتریکی و نیز مقاومت فشاری قرار گرفتند. نتیجه گیری: در این تحقیق با توجه به آزمایش روی نمونه های ساخته شده با در صدهای مختلف ماسه شکسته و بررسی دو فاکتورجذب آب و مقاومت فشاری کسب شده به ارائه طر حهایی بهینه و اقتصادی برای بتن های آماده تولیدی با ماسه تیز شکسته(تیزگوشه) پرداخته شد.