سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی اسماعیلی وردنجانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علی موحد – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

مهمترین عامل در سوانح رانندگی عامل انسانی شناخته می شود دراین رابطه عوامل گوناگونی تاثیر گذار میباشند که مبحث آموزش مهارتها مقرراتو نگرشهای صحیح رانندگی از مهمترین آنها می باشد این مقاله به بررسی تاثیر بازیهای رایانهای برنگرش ها و مهارتهای رانندگی متقاضیان گواهینامه ب ۱ می پردازد این بررسی در آموزشگاه های رانندگی شهر شهر کرد به عمل آمده است نمونه نهایی در دو طبقه بازی کنندگان و بازی نکنندگان بازیهای رایانه ای تقسیم گردیده و سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته است این مقاله در تلاش برای پاسخ دادن به دو سوال می باشد: آیا استفاده از بازیهای رایانه ای اثرات مثبتی بر مهارتهای رانندگی متقاضیان گواهینامه ی ب۱ دارد؟