سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا محمدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیروکاغذ
موسی کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد فراورده های چندسازه چوب
سعید مهری – دانشجوی کارشناسی ارشد حفاظت واصلاح چوب

چکیده:

صنعت کاغذسازی درسطح دنیا مواجه با محدودیت ها ومشکلاتی است از یک طرف هزینه سرمایه گذاری احداث واحدهای جدید به طریقه سرسام آوری درحال افزایش است و از طرف دیگر منابع ماده اولیه سلولزی در حال محدود شدن می باشد لذا صنعت کاغذ باید با انتخاب دقیق عوامل موثر برتولیدهزینه ها را کاهش دهد یکی ا زعوامل موثر برکاهش هزینه ها استفاده از پرکننده بیشتر و کم کردن هدررفت ها درمراحل مختلف تولید است تا بدین طریق بتوان مصرف مواد اولیه را مدیریت کرده و ازطریق نگهداری اجزای موثر درافزایش کیفیت وزنه پایه کاغذ مصرفی را کاهش داد یکی ازروشهای مدیریت مواد سعی درماندگاری بیشتر اجزا ریزخمیر کاغذ مانند نرمه های الیاف مواد افزودنی معدنی پرکننده ها وچسب های مقاومت خشک است این نکته به تنظیم دقیق شیمی پایانه تر کاغذسازی و ایجاد برهمکنش های ضروری جهت تثبیت مواد ریز و محلول برروی الیاف و همچنین درشبکه الیاف نیاز دارد درحال حاضر توجه ویژه ای به افزودن ریزذرات و نانوذرات با هدف تنظیم برهمکنشهای ضروری در فرایند شکل دهی کاغذ شده است.