سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد حبیبی – کارشناسان ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، تهران
آرش نوروزی –

چکیده:

ترتیب زمانی اجرای حرکات چپگرد در فازبندی تقاطع ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی حرکات گردشی به دو صورت زود آزاد شوندهlead)یا دیرآزاد شوندهlag) اجرا می شوند که هرکدام از این دو حالت مزایا و معایبی دارد. در هر شهر با توجه به شرایط ترافیکی موجود یکی از این دو روشبه کار گرفته می شود. در شهر تهران که چراغ های راهنمایی به وسیله سیستم کنترل هوشمند مرکزی SCATS همراه دارد. با توجه به شرایط خاصشهر تهران(نبود مسیر گردشی مجزا در اکثر محورها) در برخی تقاطع ها ترکیبی از دو روش یعنیEAD&LAG به کار گرفته شده است. در این مقاله به بررسی مزایا و معایب این روش و موارد استفاده از آن پرداخته می شود و با اندازه گیری تاخیر تراکم و توقف در یکنمونه موردی(تقاطع کریم خان – حافظ) اثرات آن بر تقاطع تحلیل می شود.کنترل می شوند در اکثر موارد از روشدیر آزاد شونده استفاده شده که مشکلات خاصی را به