سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حاج ابراهیمی – دانشجو، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان
محمدعلی انجم شعاع – دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمان
علی خالقی – دانشجو، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان
علی مراد خواجه زاده – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمان

چکیده:

به منظور مطالعه ارتعاشات مکانیکی یک سازه توربین بادی، یک مدل دقیق توربین بادی که جنبه های الکتریکی، مکانیکی و آئرودینامیکی آن را در نظر میگیرد نیاز است. بر خلاف مطالعات قبلی که یک مدل ساده مکانیکی همراه با یک مدل دقیق الکتریکی برای شبیه سازی توربین بادی استفاده میشد و تعامل بین اجزای مکانیکی و الکترونیکی با دقت بررسی نمیشد در این مقاله از سه برنامه –TurbSim، FAST و Simulink به ترتیب برای شبیه سازی باد، اجزای مکانیکی و الکتریکی به همراه سیستم کنترل دقیق توربین بادی سرعت متغیر استفاده شده است. در این مقاله ارتعاشات مکانیکی توربین بادی ناشی از اتصال کوتاه و ورود بار غیر خطی در شبکه نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده اثر متقابل هر سه عامل موثر (باد، اجزای مکانیکی و الکتریکی) در بهره برداری از سیستم حاوی توربین بادی می باشد.