سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهتاب قریب خانی – عضو هیئت علمی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
شهربانو عریان – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

این تحقیق جهت بررسی تأثیر بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع فلزات سنگین وانادیوم ، نیکل، کادمیوم و سرب دربافت عضله ماهی زمین کن در آزمایشگاه سم شناسی آبزیان پژوهشکدهاکولوژی خلیج فارس در بهار سال ۱۳۸۳ انجام گرفت. دو محلول با دوزهای ppm 0و ppm12 از نفت خام بهروش اندرسن و با استفاده از آب دریا که مشابه آب محل صید ماهیها بود تهیه گردید . سپس ۲۴ عدد ماهی صیدشده از ۶ ایستگاه مختلف خلیج فارس ، در آزمایشات زیست سنجش بلند مدت ( ۸ روزه ) به تعداد ۱۲ عدد ماهی در هر یک از غلظت های تهیه شده از نفت خام قرار گرفتند . پس از پایان ۸ روز در معرضگذاری ، ماهیان مورد آزمایش بطور جداگانه فریز و بستهبندی شده و جهت تعیین میزان تجمع فلزات سنگین در بافت عضله به آزمایشگاه ارسال شدند . اندازه گیری غلظت فلزات سنگین بوسیله دستگاه جذب اتمی فیلیپس مدل ۹۴۰۰PU انجام گرفت