سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرحمان دانیالی – رییس اداره حفاظت محیط زیست نجف آبادو مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
فاطمه محمدی – کارشناس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد
علیرضا ابوالحسنی – مسئول دفتر فنی شهرداری رضوانشهر

چکیده:

در دهه ها و سالهای گذشته عوامل متعددی بر تغییر و تخریب اکوسیستم های مختلف به ویژه اکوسیستم های آبی و دریایی تاثیر گذار بوده که یکی از مهمترین عوامل یاد شده ایجاد آلودگی های مختلف نفتی در اثر عبور و مرور نفتکشها ، نشت از لوله های نفتی و یا عواملی چون جنگ و… می باشد.در خلیج فارس که یکی از کانونهای مورد توجه، به ویژه از لحاظ حضور میادین نفتی و… می باشد موارد فوق الذکر به دلیل وجود بادهای موافق به سمت ایران از یکسو و جهت جریان آب در خلیج فارس ، انتشار آلودگی به سرعت منجر به تخریب اکوسیستم گردیده و پیامدهای سوء زیست محیطی را به همراه دارد.تخریب زیستگاه کاهش میزان نفوذپذیری ، تغییر در خواص فیزیکوشیمیایی (دما، اکسیژن محلول و…) مشاهده مرگ و میر دسته جمعی و ناگهانی جانداران مختلف به ویژه ماهیان و پرندگان آبزی، بنتوزها، بزرگنمایی زیستی، تنها بخشی از اثرات سوء آلودگی های مذکور است که در مقاله حاضر ضمن بررسی اثرات این آلودگی بر اکوسیستم و جانداران خلیج فارس و دریای عمان و بررسی علل احتمالی به راهکارهای پیشگیری و یا کاهش دامنه تخریب، به ویژه با توسعه صنایع نفتی، شیمیایی و … در جوار منطقه پرداخته شده است.