سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افسانه شریعتی – کارشناس ارشد کشاورزی

چکیده:

یکی از خصوصیاتی که دربرخی گیاهان شناسایی شده است اثرآللوپاتی یادگرآسیبی می باشد این ویژگی باعث می شودکه گیاهان درمنطقه ای که گیاه دارای ویژگی های آللوپاتی وجود دارد رشد کنند و یا اگر درخاکی اثری از ریشه, ساقه, برگ,گل و… از گیاه دارای ویژگی آللوپاتی وجودداشته باشد بر درصد جوانه زنی و رشدگیاهان دیگر در آن خاک اثر می گذارد. هدف در این طرح بررسی گیاه شنبلیله از نظر دارا بودن خاصیت آللوپاتی می باشدکه آیا این گیاه دارای خاصیت آللوپاتیک می باشد و درکدام جز این خصوصیت بیشتر دیده می شود.