سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش فیلتراسیون هوای صنعتی و فرآیندی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد آرامی – شرکت نفت فلات قاره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حق
نرجس مصلی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، دانشکده ی شیمی

چکیده:

بخشی از آلاینده های هوا مواد آلی فرای هستند که از اتصال کربن به اکسیژن ، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد حاصل شده اند و این ترکیبات قسمت اعظم مواد تشکیل دهنده ی نفتی را به خود اختصاص داده اند. این ترکیبات که با نام BTEXبنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن) شناخته می شوند و از طریق فعالیت های صنعتی به مقدار زیاد وارد محیط زیست می شوند موجب اثرات مخربی در سلامت انسان ها شده اند و عوارضی مانندسردرد، قابلیت تحریک، خستگی، کاهش حافظه و مشکلات خواب برای آن ها به ارمغان می آورند ، لذا حذف و کنترل ترکیبات آلی فرار موجود در هوای آلوده، جزء مهمترین اهداف در مبحث آلودگی هوا می باشد. از این رو، انتخاب صحیح یک فرایند مناسب برای کنترل این آلاینده و همچنین بدست آوردن اطلاعات لازم از نظر نوع و شدت آلودگی موجود و همچنین ارزیابی کارایی فرایندهای تصفیه، ضروری می باشد. در این تحقیق به بررسی اثرات زیست محیطیBTEX و روش های حذف و پاکسازی آن که از جمله می توان حذف زیستی و استفاده از بیوفیلتر اشاره کرد، پرداخته شده است. این تحقیق با استفاده از اطلا عات کتابخانه ای جمع آوری شده است.دستاوردهای این مقاله می تواند گامی مثبت در جهت داشتن محیط زیستی سالم و عاری از هر گونه آلاینده ی نفتی باشد