سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن میلادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه کردستان
علیرضا چابکی خیابانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رفتار قاب های بتنی مقاومت بالا آسیب دیده از آتش سوزی ، با تعریف آتش استاندارد طبق تعاریف ارائه شده از آیین نامه هایASTM)و آیین نامه اروپاEUROCOD در نظر گرفته میشود. با استفاده از نتایج آزمایشات انجام شده که روی نمونه های تیر و ستون آزمایش گردید، که این آزمایشات شامل نمونه های ستون و تیر با الیاف پروپیلن و بدون آن تحت حرارت های مختلف از ۲۰۰ تا ۸۰۰ و استفاده ازنتایج شامل کاهش مقاومت فشاری، خمشی، کششی و مدول الاستیسیته و مدل کردن یک قاب با استفاده از داده های بدست آمده توسط نرم افزار و تعریف سناریوی آتش سوزی در طبقات مختلف و تحلیل سازه و بدست آمدن نتایج تحلیل، با نمودار برش پایه تغییر مکان میتوان شاخص های خسارت سختی، نرم شدگی و… در سازه های مورد بحث بدست آورد