سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی حیدرنتاج بایی – کارشناسی ارشد مکانیک
سیدفرید حسینی زاده – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی حاجی باقری – دانشجوی کارشناسی
مسعود دربندی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جریان جابجایی آزاد با تراکم پذیری بالا حالت آرام پایا دردرون حفره ی مربعی درحضور یک میدان مغناطیسی خارجی یکنواخت اعمالی درجهت گرانش مورد مطالعه قرارگرفت سیال درون حفره هادی الکتریکی می باشد پرواضح است که درجریانهای جابجایی آزاد با تراکم پذیری بالا استفاده از تقریب بوزینسک منجر به خطاهای زیادی درمحاسبه خواص جریان و نرخ انتقال حرارت می گردد دراین مقاله به تاثیرات مغناطیس برسرعت و انتقال حرارت درجریانهای جابجایی ازاد درهر دو محدوده بوزینسک جریان با تغییرات چگالی کم و غیربوزینسک جریان با تغییرات چگالی زیاد پرداخته می شود نتایج برای حفره مربعی مورب درعدد رایلی ۶ ۱۰ و تغییرات دمایی e =0.01−۰٫۶ و عدد هارتمن ۰و۱۰ و ۵۰ و ۱۰۰ مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان میدهد وجود میدان مغناطیسی سبب کاهش سرعت جریان و کاهش عدد ناسلت برای جریان تراکم پذیر و جریان تراکم ناپذیر می گردد.