سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهراد معین نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
محسن حیرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

امارها نشان میدهد که سالانه حجم بسیارزیادی از محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می شود همه ساله بخش اعظمی از تولیدات کشاورزی بهعلت ضایعات از چرخه مصرف خارج گردیده که می تواند به نوبه خود غذای جمعیت کثیری از مردم کرهزمین را تامین نماید روند افزایشی ضایعات مواد غذایی یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه است و به همین سبب سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی د رجهان سوم درصدد برامدند تا برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند برهمین اساس ضرورت دارد در تدوین خط مشی و سیاست های کلان به راهکارهای علمی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح اگاهی عمومی در زمینه کاهش ضایعات اهمیت داده شود. دراین مقاله به مراحل کاشت داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور اثر فرسودگی ماشین های کشاورزی در افزایش ضایعات حمایت از کشاورزان د رجهت افزایش بهره وری سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. نقش بازاریابی نامناسب و افزایش ضایعات مورد بحث قرارگرفته است.