سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین احسن – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سعید بهنیا – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده:

معنای بررسی زیست محیطی یک پروژه تنها بررسی مواردی مانند کیفیت اب ، موجودات مضر و عوامل به خطر افتادن سلامت عمومی جامعه نیست. بلکه به معنای پیش بینی اثرات جانبی و اثرات دراز مدت و نیز تفسیر اثرات ایجاد شده به علت اجرای پروژه و بهینه سازی روش های حل تکنولوژیکی میباشد. با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری در سدها و استفاده از این منابع لازم است تا به شناخت مسائل زیست محیطی سدها در مراحل مطالعه و ساخت و بهره برداری پرداخته شود و در این مقاله اهمیت ، ضرورت و اهداف این مسائل توضیح داده شده است. در کشور ما متاسفانه تا کنون مطالعه و تحقیق و تفحص در مسائل زیست محیطی و مطالعات سدسازی نقش مهمی نداشته است. از انجایی که هر گونه توسعه نیازمند بهره برداری و استفاده از منابع طبیعی بوده و هر نوع فعالیت انسانی تاثیراتی در محیط بر جای می گذارد لذا ضروری است که ابعاد زیست محیطی طرح های توسعه به دقت مدنظر قرار گیرد و در این میان مطالعات زیست محیطی انجام شده و اثار و پیامدهای مثبت و منفی سدها ارزیابی گردد.