سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

لطف اله فروزنده دهکردی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علی اصغر عیوضی حشمت – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
حسین صادقی – کارشناسی ارشد علوم تربیتی

چکیده:

مدیران و کارگزاران دستگاه حکومتی بطورمستقیم و یا غیرمستقیم توسط مردم انتخاب میشوند این افراد نقش نمایندگی مردم درقانونگذاری و اجرای آن ایفا میکنند تصمیمات و اقدامات آنها همواره برامور اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی مردم تاثیر بسزایی دارد بنابرانی مدیران بایستی نسبت به عملکرد خود به مردم پاسخگوباشند ازپیامدهای پاسخگویی میتوان به ایجاد حس اعتمادعمومی شهروندان بهدولت و مشارکت عمومی مردم درتمامی صحنه ها نام برد دراسلام آیات و روایات فراوانی نسبت به پاسخگویی و مسئولیت انسان ها نسبت به مردم وجود دارد دراین تحقیق ابعادپاسخگویی ازمنظر اسلام مورد بررسی قرارگرفته است به منظور تعیین احکام و ابعاد پاسخگویی ازمنظر اسلام پرسشنامه ای بین نخبگان دینی توزیع گردید که ۶۰پرسشنامه دریافت و با استفاده ازنرم افزار Spss و آزمون فریدمن ابعاد پاسخگویی با ۹۵درصد اطمینان به ترتیب شفاف سازی قانون گرایی تکریمکنترل پذیری و مسئولیت پذیری رتبه بندی و مورد تایید قرارگرفت