سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول بازیار – دانشجوی کارشناس ارشد مترجمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
امیر مقدم متقی – استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
علی صیادانی – دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران.

چکیده:

از آنجایی که بی تردید متن قرآن، متنی پویا و قابل انعطاف میباشد؛ لذا این ویژگی ها باعث شده تا محتوا ومضمون آیات قرآنی علاوه بر اینکه فرهنگ زمان نزول خود را انعکاس نماید، برای تمامی زمان ها نیز سخنی نو و تازهداشته باشد. از این رو میتوان با تأمل و کاوش ژرف در واژه ها و عبارت های قرآنی مفهوم تازه و نویی استخراج نمود که حیات فردی و اجتماعی آدمی را هم در بعد دنیوی و هم در بعد اُخروی ارتقاء دهد، در این نوشتار بر آنیم تا علاوهبر برسی ابعاد معنایی رشوه در قرآن و روایات، آثار اجتماعی و اقتصادی این پدیده مضر اقتصادی به خوبی تبیین و راهکارهای مقابله با آن ارائه گردد.