سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا مروت – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه ملایر

چکیده:

گردشگری از قدیم با انگیزه های متفاوت صورت می گرفت. گردشگری طبیعت سبب رشد شخصیت و ارتقاء معرفت از فرهنگ ها میگردد. درمیان گزینه های مختلف گردشگری؛ بوم گردی با حفظ محیط زیست التزام به توسعه جوامع و احترام به ویژگی های فرهنگی ازجمله گزینه ایست که بیشترین سازگاری بامفهوم پایداری را دارد. از ابعاد اکوتوریسم می توان دامنه نوردی،توریسم کوچ، طبیعت درمانی، ورزش های ساحلی، شکار و از جابه های طبیعی قله های مرتفع، جنگل نوردی،آبهای معدنی و … را نام برد دراین مقاله ابعاد مدیریت محیط زیستی برروی صنعت اکوتوریسم یاگردشگری طبیعت مورد بحث قرار می گیرد.حفظ تنوع زیستی،مشارکت در تامین رفاه اجتماعی از اهداف اکوتوریسم میباشد. همچنین کمک به اقتصاد محلی و ترویج فرهنگ زیست محیطی از اثرات مثبت اکوتوریسم وآلودگی،تخریب محیط و نابودی گونه های جانوری وگیاهی از اثرات منفی آن میباشد. برای حفظ اکوتوریسم،پایداری آن بایستی موردنظر باشد که با سازماندهی، برنامه ریزی درست، مشارکت مردم محلی وآموزش می توان به ان رسید.سازمان محیط زیست برای تحقق اصل پنجاه قانون اساسی در راستای توسعه پایدار وظایف دشواری دارد. بررسی اجمالی اکوتوریسم از اهداف تحقیق ونبود متولی مخصوص و ضعف مدیریت از یافته های آن است