سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ناصر سلطانی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
حیدر هاشمی – کارشناس ارشد مدیریت بحران و پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی آذربایجان غر
علی قهرمان – کارشناس روانشناسی و رئیس دفتر تحقیقات کاربردی آذربایجان غربی

چکیده:

سهم اندک کشورهای منطقه خلیج فارس از صنعت گردشگری بین المللی چه از نظر بازارها و درآمدهای ناشی از آن و چه از نظر میزان ورود گردشگران، گویای چالش های عدیده این منطقه از دنیاست . چنانچه سهم ۸ کشور این منطقه تنها ۱/۶ درصد از ک ل گردشگران بین المللی در سال ۲۰۰۴ بوده است. این درحالیست که به عقیده بسیاری از محققان صنعت گردشگری، منطقه خلیج فارس، از نظر جاذبه های تاریخی – فرهنگی و طبیعی به اندازهای غنی است که میتواند به عنوان یکی از قطب های اصلی گردشگری در سطح دنیا شناخته شود . جاذبههای منحصر به فرد کشورهایی چون عراق ایران دلیلی بر این مدعاست. مقاله حاضر با مطالعه شرایط سیاسی – امنیتی کشورهای این منطقه و مقایسه تطبیقی و تحلیلی آن با سایر مناطق دنیا، به بررسی دلایل و علل عدم توسعه صنعت گردشگری در این منطقه از دنیا پرداخته و در نهایت به تحلیل شرایط جدید حاکم بر صنعت گردشگری بین المللی و نحوه تاثیر آن بر گردشگری منطقه خلیجفارس می پردازد