سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمداسماعیل اعزازی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجتبی فرخی استاد – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت مالی
مصطفی فرخی –

چکیده:

از آنجا که کشور ایران حجم بالای دولت دراقتصاد حضور شرکت های دولتی درفعالیت های غیرضروری اقتصادی رقابت پذیری پایین اقتصاد درسطح ملی و بین المللی عدم توسعه بخش خصوصی فعال درحوزه های سرمایه گذاری ضعف بازار سرمایه برای توسعه بخش خصوصی عدم توزیع مناسب منابع و فرصت ها بین بخش دولتی و غیردولتی بعد از پایان جنگ تحمیلی سبب عدم کارایی دولت گردیده بود لذا واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی به عنوان یکی از راه حلهای قابل تصور برای رفع مشکلات اقتصادی و افزایش رشد درایران عنوان شده است این جریان که درواقع درجهت انتقال فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد می تواند تحولاتی بنیادی درنحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی بوجود آورد ایجاد فضای مناسب برای بروز خلاقیت ها و نوآوری ها ازادسازی منابع برای سرمایه گذاری با بازده مطلوب جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش کسری بودجه و تقلیل تورم از راه آوردهای تکیه برتوانایی های بخش خصوصی اعم ا ز داخلی و خارجی و سازماندهی آن درمسیر رشد و تکامل اقتصادی است.