سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه سلاح ورزی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی ،محیط زیست_دانشگاه پیام نور مرکز پلد
علی احمد نصیریان –

چکیده:

یکی از مهمترین سرمایه ملی و خدا دادی شهرستان پلدختر جنگل های مطلوب آن می باشد بنابراین حفظ آن ها یک مسئولیت دولتی و مردمی است. در این تحقیق به جمع آوری کلیه اطلاعات در خصوص وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ،منابع طبیعی و جرائم و تهیه عکس درمنطقه مذکور در طی دوره های ۶ساله آماری پرداخته شد. کلیه اطلاعات و داده ها با استفاده از رایانه آنالیز و بانرم افزار ورد و اکسل مورد پردازش اولیه قرار گرفت. در بین درختان جنگلی چوب بلوط نسبت به سایر گونه ها دارای زغال مناسبتری می باشندو طی ۵ سال اخیر ١٨٨٣۴ کیلو گرم زغال از متخلفین ثبت رسیده که میزان خسارات برآورده شده ۶٨۶١٠٠٠٠ ریال بوده است. برای جلوگیری از قطع درختان و تهیه زغال، اداره منابع طبیعی شهرستان پلدختر اقدام به طرح مدیریت مناطق جنگلی ،طرح مرتع داری ،و ایجاد جایگاه سوخت نموده است. مشکلات فرهنگی ،اقتصادی،مدیریتی عوامل اصلی تخریب در منطقه بشمار میروند.