سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

ملیحه فرامرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
فاطمه السادات غفوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

تجاری سازی مقوله مهمی هم در تئوری و هم در عمل است. ابتکارات بدون کاربرد یا با کاربرد محدود ممکن است تا حدودی برای شخص مبتکر و یا جامعه مفید باشد اما اهمیت آن زمانی مشخص میشود که این ابتکارات به صورت کاربرد تجاری درآیند. بسیاری از اشخاص مبتکر بر روی ابتکار و یا خلق تمرکز کرده اند و بخش تجاری سازی را تا حد بسیار زیادی مورد غفلت قرار داده اند. تجاری سازی عبارت است از فرایندی که طی آن یک اختراع، بصورت یک محصول جدید یا کاربرد اولیه در فرایند تولید، وارد مرحله مهرفی به بازار شده است. در این کار میدانی از دو مفهوم توجه و تجاری سازی جهت درک و فهم بخشی از فرایند کارآفرینی استفاده می شود. داونپورت و بک (۲۰۰۱) توجه را اینگونه تعریف می کنند: درگیری ذهنی متمرکز روی قطعه به خصوصی از اطلاعات، قطعات اطلاعات وارد بخش هوشیاری ما شده، ما بخشی از آنها را انتخاب می کنیم و سپس در مورد کنش خود تصمیم می گیریم. نتایج نشان می دهد که کار آفرینان کمترین وقت را به مرحله تبدیل ایده اختصاص می دهند و بیشترین زمان را به مرحله معرفی محصول به بازار اختصاص می دهند. همچنین دو مرحله ایده پردازی و تبدیل ایده برای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است.