سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امین وحیدی منفرد – دانشجوی دکتری- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی صنایع
کامران شهانقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده مهندسی صنایع
احسان جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی صنایع
محمدرضا حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

طرح هدفمند کردن یارانه ها را می توان محور اصلی برنامه ها و سیایت های اقتصادی دولت دهم نامید. با توجه به اینکه سند چشم انداز ۱۴۰۴، جایگاه اول اقتصادی را برای کشور در نظر دارد و با توجه به محدودیت منابع مالی دولت در اقتصاد ملی اصلاح سیاست هتی اقتصادی جز ضرورت های اقتصاد ایران می باشد. روند رو به رشد هزینه های دولت بابت پرداخت یارانه ها مسئولین و سیاست مداران اقتصادی را بر ان داشته است که هدفمند کردن یارانه ها را به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی در اقتصاد کشور انجام دهند. یارانه ها یکی از ابزار های مهم حمایتی دولت ها هستند که برای حمایت از مصرف کنندگان ، تولیدکنندگان و صادرکنندگان پرداخت می شوند. در بخش صنعت انرژی به عنوان نهاده ای استراتژیک مطرح می باشد اذا ثبات قیمت انرژی امنیت تامین انرژی و لحاظ کردن شرایط بین المللی و منطقه ای انرژی در تصمیم سازی ها و سیاست های انرژی کشور برای صنعت اهمیت بسزایی دارد. حامل های انرژی نیز به عنوان یکی از نهاده های مهم تولید و کالای مصرفی خانوارها نقش بسیار مهمی در تایین هزینه های تولید و مخارج خانوارها ایفا می کند. نوسان قیمت هریک از این حامل ها نوسان هایی را در هزینه تولید، مخارج مصرف کننده و در نهایت تورم ایجاد خواهد کرد. در این مقاله از پویایی های سیستم برای تحلیل سیستم مذکور استفاده می کنیم. علت ان نیز در انجا است که ذهن انسان در ایجاد روابط علت و معلولی مرتبه اول از قدرت بالایی برخوردار است اما در درک و شناخت پیامدهای از مراتب بالا تر با محدودیت های جدی روبروست. علاوه بر این ذهن انسان برای برخورد با بیش از سه بعد مستقل (با هفت ترکیب ممکن از این سه بعد) در یک زمان با محدودیت های شناختی مواجه است. پویایی های سامانه روشی برای درک رفتارهای یک سامانه پیچیده در طول زمان است. باتوجه به ماهیت عددی روش پویایی های سامانه این امکان وجود دارد که مدل های مبتنی بر این روش را با استفاده از رایانه شبیه سازی کرد و با مجموعه پارامترهای و متغیر های مختلف وضعیت سیستم برای یک بازه زمانی در اینده را پیشبینی نمود. در این مقاله تاکید بیشتر بر نظام یارانه های انرژی بوده و به تحلیل یارانه و بررسی تاثیر ان بر متغیرهایی از قبیل تورم ، قاچاق ، مصرف سوخت و درامد افراد جامعه ، مصرف و قیمت انرژی می پردازیم.