سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا تجلی فرد – دانشجوی ارشدسازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
پنام زرفام – دکتری سازه دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تجربه به دست آمده از زلزله های گذشته نشان میدهد که پدیده برخورد لرزه ای به دلیل تفاوت درخصصویات دینامیکی سازه های مجاور و عدم رعایت فاصله مناسب در مناطق شهری نقش مهمی را در خرابیها ایفا کرده است دراین مطالعه تجهیزاتی مانند فنر الاستیک میراگر ویسکوز و میراگر اصطکاکی به منظورکاهش اثرات پدیده برخورد لرزه ای میان دو ساختمان مجاور مورد استفاده قرار گرفت در تحلیلهای عددی سازه ها بوسیله یک نرم افزار المان محدود مدلسازی شدند به منظور شبیه سازی این پدیده از یک المان پیوند همراه با یک فاصله ممکنه بین دو سازه استفاده شد نتایج نشان داد که استفاده از میراگر ویسکوز و فنر الاستیک و میراگر اصطکاکی می تواند باعث کاهش اثرات مخرب این پدیده گردد