سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدروح الله رحمانی – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
هادی انصاری رامندی – دانشجوی کارشناسی جغرافیای انسانی روستایی

چکیده:

در این تحقیق داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ایلام و سرابله بصورت روزانه وماهانه و سالانه از سازمان هواشناسی کشور دریافت، و پس همگنی داده ها با آزمون ران تست بررسی شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش پاپاداکیس و شاخصGDDدر محیط نرم افزارهای آماریEXCEL و SPSS انجام گرفته شده است.ازلحاظ آگروکلیمایی کشت سیب زمینی براساس روشGDD مجموع درجه حرارت های موثروبراساس آستانه های دمایی مراحل فنولوژیک گیاه سیب زمینی بررسی شده است که براساس آن تقویم اقلیمی درمنطقه بصورت تاریخ کشت محصول در اواسط اسفند ماه و برداشت آن اواخر تیر و اوایل مرداد ماه می باشد. با توجه به اینکه بیشترین جمعیت منطقه را جمعیت روستایی تشکیل می دهد و غالب اقتصاد منطقه بر پایه کشاورزی است لذا بررسی اگروکلیمایی کشت سیب زمینی به عنوان یک محصول جدید برای منطقه از نظر برنامه ریزی و توسعه بسیار حائز اهمیت فراوان می باشد.