سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جمیله فرخ زادیان – کارشناس ارشد پرستاری گرایش بهداشت
پروین منگلیان شهربابکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بابک

چکیده:

بیماری مانع رشد طبیعی و مطالب و همچنین مانع حفظ و ارتقا سلامت می شود بنابراین فعالیت های لازم برای پیشگیری از بیماری در جامعه می بایست اولویت اساسی برنامه های بهداشتی درمانی باشد عفونتهای دستگاه تناسلی از جمله بیماریهایی هستند که سلامت زنان را تهدید می کنند بنابراین پیشگیری از این عفونت ها اهمیت فوق العاده ای در کنترل این بیماریها در اجتماع دارد با توجه به شعار سازمان بهداشت جهانی در جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای مقاربتی تا سال ۲۰۱۰ و نیز افزایش شیوع این بیماریها در جوامع مختلف لزوم آموزش و مشاوره در خصوص رفتارهای جنسی و پیشگیری موثر از بیماریهای عفونی دستگاه تناسلی بویژه بیماریهای مقاربتی باید محور اصلی خدمات بهداشت باروری و جنسی قرارگیرد.بدین جهت یک مطالعه توصیفی به منظور بررسی دانش نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان در مورد پیشگیری از عفونت های شابع دستگاه تناسلی در سال ۱۳۸۲ انجام شد.