سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضیه حاتمی راد – کارشناس ارشد مامایی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
سما سلطانی حویزه – دانشجوی کارشناسی مامایی ،عضو انجمن علمی مامایی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

سابقه و هدف: در آمریکا و اروپا آمارها نشان داده که مصرف سرانه نوشابه در بین کودکان و نوجوانان و بزرگسالان جوان تا ۳۰۰ برابر نسبت به ۲۰ سال گذشته افزایش یافته است. مضرات مصرف نوشابه های گازدار روی دستگاههای مختلف بدن در تحقیقات مختلف آشکار شده است. هدف از این پژوهش بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاههای اهواز در مورد مضرات مصرف نوشابه های گاز دار می باشد مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی_تحلیلی بر روی ۱۷۰ دانشجوی دختر و پسر دانشگاههای اهواز انجام شد. که در آن سطح دانش و آکاهی دانشجویان درباره مضرات مصرف نوشابه های گازدار توسط پرسشنامه ای که حاوی سئوالات دموگرافیک و آگاهی سنجی بود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با آزمونهای توصیفی و آزمون تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که از ۱۷۰ شرکت کنندگان در این پژوهش ۹۲ نفر۵۴/۱% خانم و ۷۸ نفر آقا۴۵/۹% با میانگین سنی ۲۱ سال بودند و اکثریت آنها ( ۴۷ %) در رشته فنی و مهندسی تحصیل می کردند . ۴۶ % شرکت کنندگان دارای قومیت لر بودند. در ۳۱ % موارد تحصیلات پدر دیپلم و ۳۶/۷%موارد مادران دیپلمه داشتند دانشجویان از برخی عوارض نوشابه آگاهی نداشته و در برخی موارد علیرغم آگاهی از آن مصرف می نمودند