سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عطااله ندیری – دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تبریز
فریدون ارمانفر – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
محمد حسین زاده – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

چکیده:

سد سهند با حجم مخزنی ۱۳۵ میلیون متر مکعب در جنوب غرب شهرستان هشترود یکی از مهمترین سدهای استان اذربایجان شرقی محسوب می شود این سد علاوه بر تامین آب شرب و صنعتی شهرستان هشترود آب کشاورزی ۳ تا ۱۱ هزار هکتار از اراضی این منطقه را تامین می کند با توجه به اهمیت این منبع آبی کیفیت آب مخزن سد و منابع آب سطحی و زیرزمینی مرتبط با آن در طی ۸ سال اخیر ۱۳۸۱-۸۹ مورد پایش قرارگرفته است براساس نتایج انالیز ۳۰۸ نمونه آبی بدست امده که شامل آنالیز عناصر اصلی فرعی و فلزات سنگین بود آنومالی از آرسنیک در منطقه مشاهده شد هدف از این تحقیق تعیین منشا و بررسی هیدروشیمیایی آنومالی های موجود در آب انباشته شده در سد سهند و منابع سطحی و زیرزمینی مرتبط با آن است بدین منظور از روشهای گرافیکی و تجزیه به عوامل استفاده شد این روشها توانستند به کمک شواهد صحرایی و مطالعات زمین شناسی سه تیپ و پنج منشا کلی برای منابع آبی منطقه شناسایی و پنج عاملی اصلی موثر بر هیدروشیمی منطقه را مشخص کنند.