سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرید مهینی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مراغه
علی نوبخت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
صابر خدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مراغه

چکیده:

این ازمایش به منظورارزیابی اثرات استفاده ازسه آنزیم تجاری سافیزیم کمبو و کمین برکیفیت لاشه ی جوجه های گوشتی با جیره های برپایه گندم و جو انجام گرفت دراین آزمایش تعداد۴۰۵ قطعه جوجه گوشتی از سویه راس -۳۰۸ درقالب طرح کاملا تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار هرتکرار شامل ی۱۵ قطعه جوجه گوشتی ازسن ۴۲-۱ روزگی مورد آزمایش قرارگرفتند آنزیم های مورد استفاده درگروه های آزمایشی شامل شاهد بدون آنزیم سافیزیم کمبود و کمین سافیزیم و کمبو سافیزیم و کمین کمبو وکمین و سافیزیم ، کمبود و کمین تیمارشاهد دوم بدون آنزیم جو و گندم برپایه ذرت وکنجاله ی سویا بودند درپایان دوره آزمایش نتایج حاصله نشان داد که کاربرد گندم وجو همراه با آنزیم دارای اثرات معنی داری برکیفیت لاشه ی جوجه های گوشتی می باشد. براین اساس بالاترین درصد کبد ۲/۹۹ درگروه آزمایشی ۲و۶ مشاهده گردید درحالیکه بالاترین درصد سینه ۳۴/۵۸ درگروه آزمایشی ۷ ران ۲۷/۶۱ درتیمار ۲ بود.