سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی نصرتیان – کارشناس ارشد ژئو تکنیک،مدرس مراکز آموزش عالی استان ایلام
محمد شریفی پور – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه رازی کرمانش

چکیده:

منظور از پایداری استاتیکی سدخاکی حفظ تعادل و جلوگیری از حرکت اجزای یک سدخاکی درمقابل نیروهای استاتیکی وارده است از جمله نکات مهم درطراحی و ارزیابی سدهای خاکی مربوط به دوره زمانی حین و انتهای ساخت سد می باشد زیرا ایجاد فشارهای حفره ای دراین دوره عامل مهمی درکنترل پایداری سد می باشد دراین مقاله به منظور ارزیابی پایداری شیب ها و پی سدخاکی دویرج مدلسازی توسط نرم افزار Geo – SLOPE/W برای شیب بالا دست درحالتهای حین یا بلافاصله پس ازمرحله ساخت و افت ناگهانی سطح اب مخزن و برای شیب پایین دست درحالتهای مرحله انتهای ساخت و مرحله نشت دائم مورد بررسی قرارگرفت بنابراین آنالیز استاتیکی سدخاکی دویرج برای هرکدام از این شرایط بطور مجزا انجام گرفت