سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام نهایت فخار – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محسن ایزدی نیا – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد علی رهگذر – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درحال حاضر به نظر می رسد بهترین روش انجام انالیزهای لرزه ای انالیز دینامیکی غیرخطی باشد ولی به دلیل پیچیدگی و زمان بر بودن آن محققین را برآن داشته است تا طیف وسیعی از مطالعات در مورد انالیزهای استاتیکی غیرخطی موسوم به پوش اور مرسوم داشته باشند با توسعه کاربرد تحلیل پوش اور در سالهای اخیر روشهای پوش اور پیشرفته متعددی برای لحاظ کردن اثر مودهای بالاتر و همچنین اثر تغییرات مشخصات مودال سازه در طول تحلیل ناشی از تسلیم اعضا پیشنهاد شده است روشهای پیشنهادی عموما برای لحاظ کردن اثرات مودهای بالاتر از چندین تحلیل پوش اور با الگوی بارهای متناسب با اشکال مودی سازه استفاده می نماید و نتایج حاصل از این تحلیل ها با یکدیگر ترکیب می شوند دراین مقاله مدل سازی ها توسط برنامه Seismostruct انجام شده است و هدف بررسی و مقایسه روش پوش اور مرسوم با دو الگوی بارگذاری یکنواخت و مثلثی و پوش اور تطبیقی مبتنی بر نیرو FAP با انالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی IDA بردوقاب خمشی منظم بتنی ۴و۸ طبقه می باشد طبق نتایج به دست امده مشاهده می شود نتایج ح اصل از پوش اورمبتنی بر نیرو در سازه نسبتا کوتاه منطبق بر نتایج انالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی است.