سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم آذرپور – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ابراهیم امیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
علی کاشانی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد پاکنژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود نیتروژن بر آنالیز رشد سه رقم برنج آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در دو محیط (موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت و شهرستان رودسر واقع در شرق گیلان) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل سه رقم در سه سطح (علی کاظمی، هاشمی و خزر) و کود نیتروژن در چهار سطح (۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود اوره) بود. برای دستیابی به تجزیه و تحلیل کلاسیکی آنالیز رشد، اندازه گیری های دو عامل شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک در فواصل زمانی ۱۰-۲۰ روز صورت گرفت. برای دستیابی به روند تغییرات شاخص سطح برگ و تجمع وزن خشک اندام هوایی در طول فصل رشد، معادلات متعددی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آنالیز رشد نشان داد که کاربرد نیتروژن میزان تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ را در مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد. در بین ارقام آزمایش، رقم خزر دارای تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ بیشتری بود.