سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه غلامیان آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاه
عباسعلی قزل سوفلو – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد گیوه چی – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

سد خاکی بش قارداش بر روی رودخانه فیروزه به منظور ذخیره و نگهداری آب رودخانه برای تأمین آب کشاورزی منطقه، و نیز تأمین آب پارک تفریحی بش قارداش و روستاهای اطراف، دراستان خراسان شمالی شهرستان بجنورد واقع گردیده است. در این مقاله به ارائه بسیار مختصر نتایجمحاسبات تحلیلهای تراوش، استاتیکی و دینامیکی سد خاکی بش قارداش پرداخته شده است، و رفتار سد در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته است. روش تحلیل شبه استاتیکی، با یک نیروی ثابت اضافی معرف نیروی زلزله انجام میگیرد. و تحلیل دینامیکی عمدتا بر اساس تحلیل تنش و تحلیل تغییر مکان استوار میباشد که معمولاً به کمک روشهای اجزاء محدود انجام میگیرد. در این تحلیل، برای بررسی پایداری سد در حالت زلزله حداکثر محتمل از پاسخ تاریخچه زمانی تغییرات شتاب در پی و بدنه سد و نیروهای ناشی از آن در یک تحلیل بر اساس روش المان محدود، به کمک برنامهQuake از جعبه نرم افزاری Geo-studio استفاده شده است.