سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا خورشیدی – دانشجوی دوره ی دکترای کارآفرینی-توسعه دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد علی آباد
سعید بنی فاطمی – دانشجوی دوره ی دکترای کارآفرینی-توسعه دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه آزاد علی آباد
نرگس جانعلی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

امروزه بسیاری از مدارس و مکتب های آموزشی دنیا، بجای آموزش یک مهارت به مخاطبان و دانش آموزان به آموزش طراحی فکری یک مهارت روی آورده اند. بر اساس این رویکرد از سال ۱۹۷۸ توسط ایگان و همکاران وی بطور نظام مند تدوین شده است اما بسیار سریع در صفت خودروسازی و مد لباس فراگیر شده است.گستره ی طراحی فکری آموزشی نه تنها در آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای صنعتی بلکه تا طراحی فکری مدرسه ای نیز وسعت پیدا کرده است.اگر چه ژاپن اولین کشوری است که بسیاری از مهارتهای دانش آموزی را در مدرسه بکار گرفته است اما کشور چین طراحی فکری کارآفرینی را در مدارس بیش از پیش مورد تشویق قرار داده است و با این متد کشور چین امروزه سردمدار طراحی فکری کارآفرینی در دنیا شناخته شده است.اهمیت اینگونه پژوهش در آنست که طراحی فکری کارآفرینانه بر تفکرکارآفرینانه دانش آموز نه تنها موجب مهارت آموزی یک طرح کارآفرینی خاص می شود، بلکه دانش آموزان یاد می گیرند یک طراحی فکری را در سایر مهارت آموزی گسترش دهند.