سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی آجدانی – دانشجوی کارشناسی رشته کامپیوتر

چکیده:

آموزش سیار یا M-learning مفهوم نسبتا جدیدی است که توجه مربیان معلم ها محققان و شرکت ها با سیستم آموزشی در حال توسعه و مواد آموزشی را به خود جلب کرده است دراین بین اهمیت وسایل سیار همچون موبایل در لایه های متفاوت جامعه انکار ناپذیر است و شاخص دسترسی به این وسایل را می توان به عنوان یکی از دلایل استفاده از یادگیری سیار دانست د رتحقیق حاضر سعی بر آن است تا با توصیف کتابخانه ای به مفاهیم یادگیری سیار و مزایا و معایب آن به همراه توصیف ویژگیهای آن به عنوان راهکاری برای آموزش درهر محل و زمان پرداخته شده و در پایان محیط ارتباط مجازی سیار بررسی شده است.