سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا آذریان – کارشناس ارشد آزمایشگاه آلودگی هوای ادارهکل حفاظت محیط زیست استان خوزس

چکیده:

دراین تحقیق ضمن اخذ اطلاعات چهار ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرستان اهواز تعداد روزهایی که شاخص PSI بالای رقم ۱۰۰ نشان داده شد غربالگری گردیده و در مقابل پارامترهای فصلی EC- کدورت – TSS,TDS در ایستگاه های انتخابی هر دو تالاب شادگان و هورالعظیم قرار داده شده سپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS , MINITAB و Sig (P-Value) همبستگی داده ها بررسی گردید.