سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه ابوطالبی – دبیردبیرستانهای آموزش و پرورش شهرستان مشکین شهر
مهناز محمدزاده – کارشناسان ارشد زیست شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

استان اردبیل و شهرستان مشگین شهر به دلیل ویژگیهای خاص طبیعی دارای بارشهای دیررس بهاره می باشد لذا آگاهی از تاریخ وقوع آنهادراتخاذ تصمیمات مقتضی و دادن پیش آگاهی به مسئولین سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانو مدیریت بحران شهرستان و استان مثمر ثمر خواهد بود دراین مقاله داده هیا عناصر جوی به ویژه وقوع بارش برف دربهار دربازهی زمانی ۱۲ ساله ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ استفاده شده است از معادلات رگرسیونی و توزیع ویبول برای محاسبه متغیرهای بارش برف استفاده شد و نتایج حاصله نشان داد براساس مدلهای رگرسیونی چند متغیره با ضریب اطمینان ۸۰% خاتمه ریزش برف دهم فروردین می باشد تحلیل ریزش برف براساس توزیع ویبول نشانگر خاتمه ریزش برف در ددهه اول اردیبهشت با احتمال ۸۰% می باشد بنابراین با شناخت وقوع آخرین بارش برف منطقه کشاورزان را به استفاده از پیش بینی های مرکز پیش بینی هواشناسی هدایت نمود ودرصورت اطلاع رسانی وقوع چنین پدیده به مبارزه با کاهش میزان خسارت میادرت نمایند.