سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، دانشکده فنی دانشگاه
محمدرضا شریعتی – استادیار، مرکز علوم زیستی در فناوری های نوین دانشگاه تهران
فاطمه یزدیان – دانشیار ، مرکز علوم زیستی در فناوری های نوین دانشگاه تهران
قاسم عموعابدینی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

ترکیبات گوگردی سمی می باشند که در بسیاری از صنایع مختلف نظیر نفت، پتروشیمی و غذایی تولیدمیشود، به طوری که مقادیر بالای ppm 111 آن موجب مرگ خواهد شد. تاکنون فعالیتهایی در زمینهعملکرد میکروارگانیسمها در اثر مواجهه با ترکیب گوگردی انجام شده است. ولی تاکنون بررسی عملکرد باکتری به روش pH انجام نشده است. در این مقاله سعی شده است تا بر اساس فعالیت باکتری تیوباسیلوستیوپاروس، به عنوان مصرف کننده ترکیب گوگردی و تثبیت آن روی بسترهای پلیمری هیدروژلی، اثر تغییرات یون H+ را به وسیله pH متر برای غلظت مشخصی از گوگرد محلول ثبت نمود