سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر ساداتی – سازمان سما (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی)، واحد ساری
محمد یزدانی اسرمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

ترانسفورماتورها در زمره اساسی ترین و با ارزش ترین تجهیزات در شبکه های توزیع نیروی برق بوده، بطوریکه عملکرد صحیح آن ها نقش موثری در بهبود قابلیت اطمینان شبکه و نیز تداوم سرویس مناسب (بهبود کیفیت توان ) به مشترکین دارد. لذا، مطالعه و بررسی عواملی که نقش تعیین کننده ای در بروز عیب (خطا) برای ترانسفورماتورهای توزیع دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر معیوب شدگی ترانسفورماتورهای شبکه توزیع مازندران در دوره زمانی ۱۵ ساله اخیر مطالعه و بررسی شده است. مطالعات انجام شده و آمارهای موجود نشان می دهندکه سه عامل نفوذ رطوبت، اضافه باری و نشتی روغن بترتیب بیشترین تاثیر را در بروز عیب و ایجاد خسارت در ترانسفورماتورهای توزیع این استان داشته اند. در این مقاله، علاوه بر مطالعه عوامل موثر در بروز عیب ترانسفورماتورهای توزیع، یک بررسی اقتصادی نیز بر خسارتهای وارده به آنها بعمل آمده است . در نهایت نیز راهکارهایی برای پیشگیری از بروز عیب و کاهش خسارات به شبکه، پیشنهاد شده است.