سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آتنا مدیری دوم – فارغ التحصیل کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی هاشمی نژآ
سیدمحمد سیدین قناد –

چکیده:

یکی از مهمترین مسائلی که در حال حاضر درسطح جهانی مورد مطالعه قرارگرفته و توجه تمامی کشورها را به خود جلب نموده است تامین منابع پروتئینی می باشد مطالعه حاضر به منظور ارزیابی بهداشتیکشتارگاه و مراکز بسته بندی سطح شهرستان مشهد از طریق جداسازی سالمونلاها می باشد دراین بررسی ۴۰ نمونهگوشت گاو از قصابی های سطح شهر مشهد جمع آوری ودر شرایط استریل و درمجاورت یخ به آزمایشگاه منتقل گردید پس از یکنواخت کردن و غنی سازی نمونه ها برروی محیط های اختصاصی کشت داده شدند و سپس برروی پرگنه های مشکوک تست های بیوشیمیایی انجام شده و پس از تایید آنها به عنوان سالمونلا هرکدام جداگانه توسط آنتی سرم تست گردیدند از مجموع ۴۰ نمونه گوشت گاو تنها ۱ نمونه ۲/۵% مشکوک به آلودگی سالمونلا بود که درگروه سرمی D قرار داشت