سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه غلامی – فارغ التحصیل کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی هاشمی نژآ
سیدمحمد سیدین قناد –

چکیده:

سالمونلوز به عنوان یکی از شایع ترین بیماریهای مشترک با منشا غذایی درکشورهای صنعتی و درحال توسعه درنظر گرفته شده است مطالعه حاضر به منظور ارزیابی بهداشتی کشتارگاه و مراکز بسته بندی سطح شهرستان مشهد از طریق جداسازی سالمونلاها می باشد دراین بررسی ۴۰ نمونه گوشت شتر درسطح شهر مشهد جمع آوری و درشرایط استریل و درمجاورت یخ به آزمایشگاهی منتقل گردیدند. پس از یکنواخت کردن و غنی سازی نمونه ها برروی محیط های کشت داده شدند. سپس برروی پرگنه های مشکوک تست های بیوشیمیایی انجام گرفته و پس از تایید هرکدام جداگانه توسط آنتی سرم تست گردیدند. ازمجموع ۴۰ نمونه ۴ مورد ۱۸/۱۸% مشکوک به آلودگی سالمونلا بود از این تعدادتنها ۱ نمونه در گروه سرمی c سالمونلا مشاهده گردیده شد.