سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم گوهردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد،جغرافیای طبیعی_اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلام
فریده عظیمی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا_دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
ایران صالحوند – دانشجوی کارشناسی ارشد،جغرافیای طبیعی_اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

آلودگی های خوزستان در چند سال اخیر مشکلاتی را برای این استان بوجود آورده است این تحقیق به بررسی روند بروز پدیده گردوغبار در استان می پردازد جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ده ایستگاه که دارای امار حداقل ده ساله و بیشتر از ان را دارا بوده اند بصورت تصادفی برای تحقیق مورد نظر انتخاب گردیدند. در مجموع ۶۶۴۰ روز همراه با پدیده گردوغبار تحت عنوان گردوغبار فرامحلی در استان خوزستان طی دوره آماری ۱۹۹۶-۲۰۰۹ مشاهده شدهکه منشا آنها خارج از منطقهمورد مطالعه بودها ست نمودار فراوانی روزهای دارای پدیده گردوغبار دراین دوره ترسیم گردید توزیع فضایی میانگین سالیانهروزهای گردوغباری و خطوط هم گردوغبار میانگین سالیانه در محدوده استان خوزستان با استفاده از نرم افزار GIS ترسیم شد بررسی سالانه تعداد روزهای همراه با پدیده گردوغبار فرامحلی در کلیه ایستگاه ها نشان میدهد که به لحاظ تعداد روزهای گردوغبار سال ۲۰۰۸ با ۱۰۳۵ روز بیشترین و سال ۱۹۹۸ با ۱۲۵ روز مترین تعداد را دارا بوده اند.