سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدتقی سیدصفویان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نیما خانزاده – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
ابراهیم فتایی – عضو هیات علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
عادل قاسمپور – دانشجوی ارشد آلودگی های محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

کارخانجات آسفالت از جمله منابع تولید کننده آلودگی هوا هستند که نقش مهمی را درانتشار ذرات معلق و سایر آلودگی ها دارامی باشند .آسفالت از جمله ترکیب هایی است که مصرف آن به موازات توسعه صنعتی و گسترش شهرنشینی رو به افزایش است.آسفالت مجموعه ایی متشکل از چندین ترکیب شیمیایی و محصولات کاملی است که هرکدام از منبع جدایی تولید شده اند. این صنعت در دو قرن اخیر روند روبه رشدی داشته و کیفیت هوای شهری و مناطقی را که این صنایع در آن ها قرار دارند با خطرشدید انداخته است. هدف از این تحقیق بررسی انتشار آلاینده های زیست محیطی از کارخانه آسفالت آستارا و مقایسه آنهابااستانداردهای محیط زیست مای باشد. ابتادا اهار پارامترهای زیست محیطی این کارخانه اندازه گیری و در گام بعدی با استانداردهای سازمان محیط زیست مورد مقایسه قرار گرفت. برآورد میاان صدای منتشره از کارخانه آنالیز پارامترهای فیزیکو شیمیایی در پساب خروجی سیستر تصفیه خانه و آنالیا گازهای خروجی از کارخانه مشخص کرد که آلایندگی آن بالاتر از حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست است