سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایلناز مظفریان – کارشناس میکروشناسی
نوشین معتمدیان –
امیر رحیمی راد –
خسرو قاسملوی –

چکیده:

فرآورده های لبنی مهمترین منبع پروتئین حیوانی ویتامین ها و اسیدهای چرب ضروری در تغذیه انسان خصوصا در اطفال می باشد پروتئین موجود در پنیر از کیفیت خوبی برخوردار بوده و تقر یبا تمامی اسیدآمینه های ضروری مورد نیاز بدن است با توجه به مصرف بالای میزان پنیر و قرار گیری ان درهرم اصلی غذایی جامعه ایرانی و امکان آلودگی میکروبی آن درحین پروسه تولید و حمل و نقل اهمیت بررسی آلودگی میکروبی این ماده غذایی پروتئینی افزایش می یابد دراین تحقیق ۷۱ نمونه پنیر مورد آزمون میکروبی قرار گرفتن د که ۷۴/۶۴% نمونه ها سالم و ۲۵/۳۵% نمونه ها آلودگی میکروبی داشتند لذا کنترل رعایت اصول بهداشتی و نظارت کارشناسان از واحدهای مربوطه می تواند کمک قابل توجهی در بالا بردن ایمنی محصول تولیدی نماید.