سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم دهقانی – دانشجوی کارشناسی محیط زیست
بیتا برازجانی – دانشجوی کارشناسی شیلات

چکیده:

دریای خلیج فارس به دلیل ارزشهای خاص اکولوژیک و اکوسیستم و با اختصاص بیش از۵۰درصد ذخایر نفتی جهان به عنوان یکی ازمراکز مهم تولید نفت وگازدرجهان بشمار میاید اما دردهه اخیر به دلیل افزایش خسارت ناشی ازریزش نفت و سایرآلایندگی ها با مرگ و میر ابزیان و جانوران دریایی و تخریب اکوسیستم ها روبرو بروده است باتوجه به اهمیت این موضوع دراین مقاله سعی شده است ضمن بررسی اثرات آلودگی نفتی برزیست گاه آبزیان و جانوران دریایی موجود دردریای خلیج فارس روشهای مقابله با آلودگی های نفتی دردریای خلیج فارس پیشنهاد گردد