سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فاطمه زبیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
ساغر محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان همواره با مشکل آلودگی زیست محیطی نشت گازهای تصفیه نشده مواجه بودها ست لذا بررسی الودگی ناشی از نشت گاز از طریق لوله های فرسوده و چشمه های طبیعی در شهرستان مسجد سلیمان از اهداف عمده تحقیق دراین شهرستان می باشد این مطالعه بصورت پرسشنامه مصاحبه و کتابخانه ای با انتخاب دو منطقه برای انجام بررسی ها منطقه نفتون و منطقه سالور صورت پذیرفت ضمن تجزیه و تحلیل داده های آماری مشخص شد که منطقه نفتون دارای الودگی بالا نظر نشت گازو منطقه سالور با آلودگی کمتری دراین خصوص مواجه بودها ند همچنین گازی کهدراختیار این مردم برای مصارف خانگی قرار دارد گاز تصفیه نشده و ترش می باشد که دارای درصدی اکسید گوگرد و هیدروژن سولفیدی است که همین مواد باعث خوردگی و فرسودگی لوله ها و وسایل اثرات مضر برروی سلامت انسان می گردد.