سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوشین معتمدیان – کارشناس میکروبیولوژی
الناز مظفریان –
ناهیده افرنگ –
سمیرا فهیمی –

چکیده:

آبمیوه یکی از بهترین نوشیدنی هاست که با داشتنه املاح و ویتامین ها بخش عمده ای از نیاز بدن بهویتامین ها را تامین می نماید لیکن در صورت عدم رعایت استانداردهای بهداشتی می توانند به عنوان منابع بالقوه آلودگی عمل نمایند مهمترین باکتریهای پاتوژن الوده کننده آبمیوه ها شامل باکتریهای مقاوم به اسید باکتریهای اسید لاکتیک مزوفیل و کپک و مخمر می باشد که دراین مطالعه توصیفی تحلیلی برروی ۲۷۶ نمونه آبمیوه تولیدی کارخانجات استان آذربایجان غربی بررسی گردیدها ند براساس این مطالعه فقط ۲/۵ درصد از نمونه ها الوده به کپک و مخمر بوده و ۹۷/۵ درصد فاقد آلودگی میکروبی بودند p<0.05 این امر نشان میدهد در آبمیوه های تولیدی کارخانجات استان بهدلیل انجام مناسب پاستوریزاسیون و رعایت صحیح اصول بهداشتی خطر انتقال بیماریهای میکروبی پایین می باشد لذا توصیه میگردد از آبمیوه های با برچسب پاستوریزه مصرف گردد.