سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پروین مولی زاده – کارشناس ارشد انگل شناسی دانشکده بهداشت کرمان
محمد ملکوتیان – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت کرمان

چکیده:

استخرها از عوامل مهم سلامت می باشند در صورت آلودگی آب استخرها و عدم رعایت مسائل بهداشت ، زمینه ابتلا به انواع عفونتها، بیماریهای پوستی و قارچی در شناگران بود می اید. بررسی و مطالعه عوامل قارچی فرصت طلب و پاتوژن مستقر در این اماکن و جستجوی علل استقرار و بقای آنها می تواند کمک موثری در جهت کاهش آلودگی شود.روش تحقیق : این مطالعه در تابستان سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۸ از ۵ استخر عمومی شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت و نمونه برداری بطور تصادفی منظم در ساعات مختلف با روش لوله آزمایش و روش موکت استریل نمونه ها جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل و بر روی محیط کشت های سابرو دکستروز آگار کشت داده شد. پارامترهای مانند PH ، دما ، کلر باقیمانده ، کدورت و قلیاییت نیز تعیین شد. یافته ها : قارچهای جدا شده از استخر شامل قارچهای ساپروفیت و فرصت طلب ۸۰ درصد موارد و مابقی درماوفیت بودند پارامترهایی مانند PH کلر قلیاییت ، کدورت و دما در بیش از ۵۰درصد وضعیت مطلوب داشت ولی کلر ازاد باقیمانده در ۷۰ درصد موارد وضعیت نامطلوب داشت. نتیجه گیری : اگر چه بیشتر آلودگیهای قارچی از نوع ساپروفیت بودند ولی همان تعداد کم می تواند در برخورد با میزبانهای مستعد زنگ خطری در ابتلا به عفونتهای قارچی و بیماریهای آسم و آلرژی به شمار آیند. کلر باقیمانده د رحد نامطلوب بود اگر چه تصفیه و گندزدایی آب استخر ها گامی موثر در کاهش انتقال بیماریهای و مشکلات شناگران به شمار می آید ولی می تواند باعث علائمی مثل سوزش ، قرمزی چشم و …. شود.