سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد شاه نوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
احمد جلالیان – استاددانشگاه صنعتی اصفهان
مهران هودجی – دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان

چکیده:

رسوبات ظرفیت بالایی درپیوند با فلزات سنگین ابهای آلوده دارند به دلیل تغییر شرایط محیطهای آبی این گونه رسوبات همواره به عنوان یک منبع بالقوه آلودگی منابع آب محسوب میشوند تالاب گاوخونی درجنوب شرقی استان اصفهان به عنوان یک محیط آبی که ازجنبه اکوسیستم دارای اهمیت بالایی میباشد همواره درمعرض ورود آلودگی فلزات سنگین قرار داشته است هدف ازاین تحقیق پایش آلودگی برخی ازفلزات سنگین دررسوب سطحی کف تالاب گاوخونی ازآلودگی فلزات سنگین محیط ابی فوقانی بود نمونه های رسوب ازسه بخش شمال و مرکز و جنوب تالاب گاوخونی جمع آوری شدند.