سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیما رستمی – دانشجوی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
افشین قشلاقی – استادیار زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

رودخانه ها یکی از آسیب پذیرترین محیط ها نسبت به آلودگی به حساب می آیند. رسوبات بستر رودخانه (به علت توانایی بالا در جذب آلاینده ها) می توانند نماینده مناسبی برای بررسی شدت آلودگی در رودخانه ها باشند. در این پژوهش شدت آلودگی فلزات در رسوبات بستر رودخانه سیاهرود و منشاء احتمالی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور تعداد ۱۵ نمونه رسوب در طول رودخانه مذکور و از محل سرچشمه تا محل ورود آن به دریای خزر برداشت گردید. علاوه بر غلظت کل فلرات، برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات میزان مواد آلی) با استفاده از روش های استاندارد تعیین گردید. نتایج بدست ، pH ، سطحی (از قبیل بافت آمده نشان می دهد که غلظت دو فلز کادمیم و سرب در تمامی نمونه ها بالاتر از میانگین رسوبات جهانی بوده و Igeo مربوط به آنها در رده آلودگی متوسط قرار می گیرد در مقابل سایر فلزات (As, Zn, Cr, Ni) آلودگی کم یا عدم آلودگی را نشان می دهند. بر اساس تحلیل های آماری صورت گرفته (تحلیل همبستگی و آنالیز خوشه ای) و رابطه بین فلزات با خواص فیزیکوشیمیایی رسوب مشخص شد که فلزات کادمیوم و سرب، منشاء انسان زاد (احتمالا ناشی از تخلیه فاضلاب صنایع نساجی مازندران و زباله ها به داخل رودخانه) و سایر فلزات عمدتا دارای منشاء طبیعی هستند.