سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی بابایی – کارشناس ارشد شیمی
سیدحجت خداپرست – مربی پژوهشی و معاون تحقیقاتی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بندرانز
علی دانش خوش اصل – کارشناس ارشد شیلات

چکیده:

فلزات سنگین آلاینده های پایدار و غیرقابل تجزیه توسط میکروارگانیسم ها هستند که از منابع طبیعی و غیر طبیعی وارد رودخانه زاینده رود می گردد منابع طبیعی عبارتند از فرسایش خاک حل شدن نمکهای فلزی و خرد شدن سنگها می باشد بدین منظور میزان غلظت فلزات سنگین دربالا دست حوزه آبریز زاینده رود مورد ارزیابی کمی قرارگرفت جهت اندازه گیری فلزات سنگین درطول مسیر رودخانه چهار ایستگاه مطالعاتی انتخاب گردید. نمونه برداری بصورت فصلی به مدت یک سال ۸۶-۸۷ صورت پذیرفت آماده سازی و استخراج نمونه های آب براساس روش استاندارد آب و فاضلاب آمریکا انجام گرفت MIBK/APDC و با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله غلظت فلزات تعیین شد غلظت جیوه کل بوسیله دستگاه جذب اتمی بدون شعله Flamelees) و با سیستم بخار سرد جیوه Cold vapor mercury تعیین گردید. نتایج حاصل نشان داد که مقادیر فلزات کبالت سرب کروم کادمیم نیکل و جیوه کل خارج از حد آشکار سازی دستگاه جذب اتمی بوده است. میانگین غلظت فلزات مس روی و آهن به ترتیب ۱/۶۷۴ و ۰/۱۲۶ و ۰/۲۱ میلی گرم برلیتر اندازه گیری شد.