سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدحسین قطمیری – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عاطفه نیمروزی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی واحد جنوب
رامینه اوجی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

رودخانه خشک شیراز با مساحت ۸۰۰ کیلومتر مربع در بخش غربی شهرستان شیراز قرار گرفته است است این رود از ازتفاعات قلات و کلستان سرچشمه گرفته و در جهت شما ل به جنوب جریان می یابد و پس ازعبور از میانه شهربه سمت جنوب شرقی حوضه متمایل می گردد و بعد از پشت سر گذاشتن کفترک به دریاچه مهارلو می ریزد. مطالعه حاضربه بررسی تغییر کیفیت آب در رودخانه خشک به دلیل ورود عناصرسنگین می پردازند. که تغییرات یاد شده به دلیل حضور مواد کشاورزی ،فاضلاب های خانگی و بیمارستانی ،پساب های شهری،فعالیت های صنعتی و … می باشد که وارد این رودخانه شده است.به منظور انجام این تحقیق در ۵ ایستگاه،طی ۳ هفته نمونه هایی بر اساس روش استاندارد تهیه شد و پس از انتقال به آزمایشگاه ژئوشیمی سازمان زمین شناسی تهران مورد آنالیزIcpقرار گرفتند. این پژوهش نشان میدهد میزان کادمیوم در ایستگاه های ۲و ۳ و روی در کلیه ایستگاه ها از حد اکثر مجاز در آب آشامیدنی کمتر و میزان مس در ایستگاه های مختلف و نیکل در ایستگاه های ۲،۳،۴،۵ از حداکثر مجاز در آب آشامیدنی بیشتر است. نتایج این بررسی نشان داد که روند تغییرات این عناصر به صورتNi> Zn>Cu>Cd می باشد.